Kontakt

EMERKA – rodinné oddychové centrum, občianske združenie

Bernolákova 21

080 01   Prešov

Tel.: 0908 384 216

Email: emerka.roc@gmail.com

( v priestoroch Súkromnej základnej školy Filip, pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti)

MHD: linka č. 4,11, 36 (smer Pod Šalgovíkom), vystúpiť na konečnej zastávke ( Pod Šalgovíkom) – zísť dolu po schodoch, naľavo vidíte Súkromnú základnú školu.

V priestoroch školy je naše sídlo.

Číslo účtu: SK49 0900 0000 0005 0390 5100

IČO: 42 037 433