2%

Všetkým darcom ďakujeme za ich podporu. Príspevky budú použité na nákup cvičebných pomôcok, pomôcok do Montessori herne a skrášlenie priestorov.

ĎAKUJEME !