Spolupráca:

Mesto Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove

neziskový sektor

Únia materských centier

Lear Corporation Prešov

Canpol babies