Kurzy a lektori

V rodinnom oddychovom centre aktívne pracujú certifikované lektorky:

Zuzka Švaňová, ktorá vedie pohybové aktivity ako SM systém, Kruhový tréning a Fit mon= happy kid.

Anna Semančíková, vedie kurz predpôrodnej prípravy.

Lucia Mikošová dlhoročne vedie kurz Yamaha.

Tatiana Barníková je lektorkou Hyponpôrodu, laktačnou poradkyňou a lektorkou cvičenia tehotných žien.

Zuzana Roháčková vedie Podpornú skupinu dojčiacich mám. Je dulou a laktačnou poradkyňou.

Na čo sa zameriavajú jednotlivé kurzy?

SM Systém

SM Systém je určený pre každého jedinca – deti od 5 rokov, dospelí i starší ľudia, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva v snahe obmedziť riziká pri pôrode. Taktiež sú cvičebné metódy SM Systému vhodné pre tých, ktorým nepomohli štandardné fyzioterapie a ich problémy pretrvávajú. SM Systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe.

Kurz FIT MOM = HAPPY KID

✅ dieťa sa učí pracovať v kolektíve
✅ učí sa robiť to, čo sa od neho žiada, nie len to čo si zmyslí
✅ trénuje si fyzickú zdatnosť
✅ trénuje si jemnú/hrubú motoriku
✅ buduje si imunitu
✅ výborný základ pred nástupom do škôlky
✅každá hodina aj keď dieťatko na nej nespolupracuje na 100% mu dáva veľa, často len pozoruje, ale verte že si to fixuje

Kruhový tréning

Kruhový tréning je výborným spôsobom, ako behom jednej jednotky pracovať na svalovej sile a flexibilite, celkovej kondície a vytrvalosti. Jeden tréning je zložený z niekoľkých „kruhov“, pričom každý obsahuje 6 až 10 cvikov, ktoré sa v rámci neho vykonávajú jeden po druhom (buď predpísaný počet opakovaní alebo určitý časový úsek) s čo najmenšími prestávkami (maximálne 30 sekúnd). Po dokončení jedného kruhu nasleduje dlhšia prestávka, ideálne dvoj- až trojminútová. Po nej sa kruh zopakuje toľkokrát, koľko sa naplánovalo. Skladba je takisto veľmi variabilná, obsahuje cviky, ktoré precvičia svaly celého tela.

Kontakt: zuzana.svanova1@gmail.com

YAMAHA CLASS

Výučba jednotlivých programov vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a sluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok.

Každým programom deti sprevádza plyšová hračka. Výučba je pomocou tematických piesní, rytmických hier, elementárnej hry na hudobné nástroje, pohybovej hry spojenej s počúvaním hudby, výtvarnej a pracovnej činnosti, poznávania sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností. Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome i predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností.

V dojčenskom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné brebtanie“ piesní k intenzívnemu prepájaniu siete nervových buniek v mozgu. Pri intenzívnom a aktívnom prežívaní hudby zvládajú deti v tomto veku hudobnú komunikáciu ako svoju druhú materinskú reč.Vo veku od štyroch do piatich rokov dochádza u detí k výraznému rozšíreniu slovnej zásoby. To je doba, kedy majú ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných vzťahov a súvislostí.Neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným muzicírovaním dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností a vzťahov.

Vyučovací program ROBÍK od 4 mesiacov do 18 mesiacov

Deti počas jedného roku hudobne objavujú svet, ktorý ich obklopuje a učia sa mu porozumieť. Postupne prežívajú príbehy a témy, blízke ich veku, ako napr. „kúpanie“, „uspávanie“, „jedlo a pitie“, „prvé zúbky“, „moja reč“, „narodeniny“…

Vlastné učenie prebieha prirodzene a primerane veku detí, v spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudobné nástroje. Jadrom procesu je princíp „voľného objavovania“, ktorý umožňuje deťom v sprievode hudby objavovať ponúkané predmety. Farebné leporelo s piesňami, básňami a odbornými komentármi, rovnako ako CD s naspievanými piesňami slúžia rodičom k domácemu opakovaniu hudobných zážitkov.

Vyučovací program PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE – od 18 mesiacov  do 4 rokov

Vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov – moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.

Tel. kontakt: 0904 951 159, yamahaclass.presov@gmail.com

Predpôrodná príprava

Cieľom je pripraviť budúcu mamičku na pôrod. Súčasťou kurzu je aj cvičenie pre tehotné mamičky. Dozviete sa o dojčení i o starostlivosti o novorodenca. Na kurz môžete zobrať aj svojho partnera.

Kontakt: 0949 273 832, nercia.miliant@gmail.com

Na jednotlivé kurzy sa môžete hlásiť na kontaktný e-mail, alebo telefonicky priamo jednotlivým lektorkám, alebo na emerka.roc@gmail.com